Firma

RUE Sp. z o.o. powstała w 2001 roku i jest jedną z czołowych firm działających na rynku okablowań. Od początku istnienia firmy, jej priorytetem jest orientacja na najwyższą jakość świadczonych usług oraz zadowolenie Klienta, co realizuje poprzez indywidualne podejście do każdego zleconego zadania. Od 2010 roku RUE Sp. z o.o. jest członkiem Grupy Kapitałowej ZARMEN.Obszar działalności

Dzięki zdobytemu doświadczeniu Spółka realizuje projekty dla szerokiego grona Klientów, zarówno w kraju, jak i z zagranicy. Oferta RUE Sp. z o.o. adresowana jest do podmiotów funkcjonujących w następujących branżach:

  • koksowniczej,
  • hutniczej,
  • energetycznej,
  • przetwórczej,
  • ochrony środowiska.


Uprawnienia

Firma RUE dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą, posiadającą wszelkie wymagane uprawnienia, pozwalające wykonywać prace na obiektach przemysłowych. Pracownicy posiadają uprawnienia budowlane, uprawnienia SEP – w tym kwalifikacyjne „E” dla robót przy urządzeniach energetycznych – oraz uprawnienia dozoru „D” prac elektrycznych i energetycznych dla dozoru i eksploatacji, uprawnienia spawalnicze.